Feminist kæmper for lovlig prostitution

tcTrine Christensen, vicegeneralsekretær i den danske afdeling af Amnesty International, fortæller i en artikel om Amnestys beslutning om at arbejde for en total lovliggørelse af prostitution.

“Det handler om at hjælpe dem, der vil ud af prostitution, og at give dem, der vælger at leve af at sælge sex nogle ordentlige forhold. Og ingen af de to grupper bliver hjulpet ved en kriminalisering,” Udtaler hun blandt andet, og tilføjer “Vi kunne bare se, at kriminalisering af prostitution gør sexarbejderne mere udsatte for vold og seksuelle overgreb fra både kunder og politi, der ofte har straffrihed. Samtidig gør et forbud det sværere at bekæmpe hiv og aids.”

Angående myten om at de fleste prostituerede skulle være plaget af seksuelle traumer, siger hun: “Der er ikke videnskabeligt belæg for, at sexarbejdere har flere traumer med sig i bagagen end andre og derfor er prostituerede. Men er man havnet i prostitution på grund af en dårlig barndom, har man jo brug for psykologfaglig hjælp til at komme ud af prostitution. Så ikke engang denne udsatte gruppe bliver hjulpet af kriminalisering”

Læs hele artiklen i DJØFbladet lige her.

Reklamer

Problemer med ‘menneskehandel’ er vildt overdrevne

blackbeautyDer har i mange år været fokus på ’menneskehandel’, specielt fra prostitutionsmodstandernes side, da de elsker at påstå, at millioner af kvinder tvinges ind i prostitution af ’skumle menneskehandlere’. Hver gang de bliver nødt til at erkende, at ingen i Danmark bliver tvunget, af nød eller andet, til at gå ind i prostitution, så skriger de altid ’jamen, tænk på alle de stakkels kvinder fra fattige lande, der tvinges ind i prostitution af skruppelløse menneskehandlere’.

Selve ordet, ’menneskehandel’, har næsten samme klang som ’slavehandel’. Det giver indtryk af, at de mennesker der er ofre for ’menneskehandel’, imod deres vilje handles som kvæg fra en ’skummel bagmand’ til en anden. Men hvordan kan det så være, at der – på trods af prostitutionsmodstandernes millioner af ’handlede kvinder’, er meget få der dømmes for menneskehandel i Danmark?

For det første har det der kaldes ’menneskehandel’ intet med slavehandel at gøre. Det dækker typisk over følgende scenarie: En person vil gerne til et andet land, men han/hun kan ikke opnå lovlig indrejse/visum. Denne person henvender sig derfor til en ’menneskehandler’, som kan skaffe personen fra hans/hendes hjemland, og til det land han/hun gerne vil til. Det skal personen selvfølgeligt betale ’menneskehandleren’ for, enten up front, eller ved at betale en del af den indkomst personen opnår i destinationslandet.

Men har lavet undersøgelser blandt ’handlede’ prostituerede kvinder, bl.a. i England. Her viser det sig, at det store flertal selv har valgt at tage til vesten, vel vidende at de skulle ernære sig ved prostitution. Der er lavet lignende undersøgelser i andre lande, med samme resultat.

Der er således tale om en gensidig aftale, hvor både den ’handlede’ og ’menneskehandleren’ får noget ud af det. Der er ikke tale om tvang, og derfor kan de personer der står bag ikke dømmes for menneskehandel efter Dansk lov. De kan selvfølgeligt dømmes for brud på anden lovgivning, hvis de har skaffet personen ulovligt ind i landet, men de kan ikke dømmes for menneskehandel.

Så hvorfor syntes nogen prostitutionsmodstandere, at menneskehandel er et kæmpe problem? Er det mon ikke bare det sidste halmstrå de klynger sig til, for at finde et eller andet smuds de kan kaste efter branchen?

Hvis du stadig ikke er overbevist, så læs ‘Sex at the Margins: Migration, Labour Markets and the Rescue Industry‘, af Dr. Laura María Agustín, eller ‘In whose name? Migration and Trafficking in the UK Sex Industry: delivering social interventions between myths and reality‘, af Dr. Nick Mai.

Ny spændende undersøgelse på vej fra SFI

SFI_logoDet Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), barsler nu med en ny spændende undersøgelse ‘Prostitueret – hvorfor og hvorfra?’ 

Hvilke sociale baggrunde har de prostituerede? Hvad har været afgørende for at vælge at sælge seksuelle ydelser? Et nyt forskningsprojekt ved SFI skal undersøge prostitueredes veje ind i prostitution.

Det sker ved at udnytte et omfattende datamateriale omkring prostituerede, som ikke tidligere har været anvendt på denne måde til at undersøge de prostitueredes opvækstvilkår, og som dermed også kan belyse, om prostituerede fx overvejende rekrutteres fra socialt udsatte grupper i samfundet.

Det er videnskabelig assistent ved SFI Theresa Dyrvig Henriksen, der af Det Frie Forskningsråd har fået bevilget 2,9 mio. kr. til at gennemføre sit ph.d.-projekt ’Veje ind i prostitution’.

Forskningsprojektet vil også inddrage livshistorieinterview med aktive prostituerede for at få indblik i deres egne fortællinger om deres liv, og hvilke hændelser de selv definerer som afgørende for, at de sælger seksuelle ydelser.

Projektet bidrager med vigtig og internationalt efterspurgt viden om, hvorvidt særlige baggrundsfaktorer gør sig gældende for prostituerede. Det rækker længere end den hidtidige forskning på prostitutionsområdet, som udelukkende har været baseret på selvrapporterede spørgeskemaer og/eller interview.

Med den detaljerede kortlægning af vejene ind i prostitution følger også en forventning om at kunne bidrage til med viden, der kan nuancere forskningsområdet og den offentlige debat om prostitution, der er præget af meget forskellige og modstridende opfattelser af de prostitueredes baggrunde og bevæggrunde.

(‘retweeted’ fra http://www.sfi.dk)

En sejr for verdens sexarbejdere at prostitution afkriminaliseres

christian-groes-greenChristian Groes-Green, antropolog og kønsforsker ved Roskilde Universitet,  har begået en dybdeborende og velskrevet kronik, om hvorfor menneskerettighedsorganisationer anbefaler en afkriminalisering af prostitutionsområdet. Den er bestemt er gennemlæsning værd, for alle der interessere sig for området.

Find den i Politiken her. Og se interview her.

Danmarks dejligste brystbombe slår til igen

Hun hedder Josefine, og hun er en af danmarks absolut dejligste brystbomber, og hun har netop lagt nye billeder ud af sin fantastiske krop. Nyd dem her:

Se flere billeder af Josefine her.

Løgn og manipulation i prostitutionsdebatten

Der har været megen skingerhed og hysteri i debatten om Amnesty Internationals forslag om at arbejde for en afkriminalisering af prostitutionsområdet, op til mødet i Dublin tidligere på denne uge. Nu er forslaget så heldigvis vedtaget, men det har ikke sat en stopper for løgn og manipulation fra modstandernes side.

liesSenest har den danske organisation, LivaRehab, udtalt ’Hvordan kan det være en menneskerettighed, at købe et andet menneske til sex?’. Det er jo helt indlysende en gang vrøvl og bevidst forsøg på at afspore debatten. Hvis noget er en ret, så er det jo noget man kan gøre krav på. Der er intet sted i Amnesty Internationals forslag, hvor der står, at man kan kræve at få købesex. Der står, at hvis en voksen og myndig sexarbejder frivilligt tilbyder en kunde at have sex med ham/hende for penge, så bør kunden ikke efterfølgende kunne retsforfølges herfor.

Hvad både danske anti-prostitutionsorganisationer og Hollywoods hattedamer åbenbart ikke har forstået, er, at Amnesty International ikke er sat i verden til at moralisere på andres vegne, at gennemføre feministiske korstog, eller gøre sig til dommere over hvor vidt sexarbejde er nogen attråværdig beskæftigelse. Amnesty International er sat i verden for at forsvare menneskerettighederne. For alle, høj og lav, over hele verden.

Hvorfor bør alle aspekter af sexarbejde så afkriminaliseres? Det er egentligt ret enkelt. Amnesty International har – på baggrund af et hav af videnskabelige undersøgelser, erfaringer fra lande med forskellig prostitutionslovgivning og i tæt samarbejde med en lang række globale, regionale og nationale organisationer – konkluderet, at åbenhed, transparens og tillid mellem sexarbejdere og offentlige myndigheder, er en forudsætning for, at sexarbejdere kan nyde samme menneskerettigheder som alle andre.

Hvis en sexarbejder skal frygte at blive retsforfulgt, eller frygte at vedkommendes kunder eller arbejdsgiver bliver retsforfulgt, når han/hun henvender sig til offentlige myndigheder – f.eks. politiet, domstolene, sundhedsvæsnet eller socialvæsnet– så vil vedkommende ikke have samme adgang til politi- og retsbeskyttelse, sundhedstilbud eller offentlige ydelser, som alle andre borgere. Dermed krænkes sexarbejderens menneskerettigheder. Det burde være ret indlysende for de fleste.

Måske netop fordi Amnesty Internationals forslag er så indlysende fornuftigt, føler modstanderne behov for at ty til løgne og manipulation for at bekæmpe det. Men virkeligheden er, at Amnesty International blot er nået til samme konklusion som FN, WHO og en lang række andre globale, regionale og nationale sundheds-, kvinde- og menneskerettighedsorganisationer for mange år siden er nået frem til: Nemlig at kriminalisering af prostitution fører til mistillid mellem det offentlige og sexarbejderne, med det resultat at sexarbejderne stigmatiseres, diskrimines, fremmedgøres fra samfundet og tvinges i armene på kriminelle elementer.

Amnesty International vil arbejde for afkriminalisering af sexarbejde!

Amnesty International vedtager forslag om at arbejde for afkriminalisering af alle aspekter af frivilligt sexarbejde:

https://www.amnesty.org/latest/news/2015/08/global-movement-votes-to-adopt-policy-to-protect-human-rights-of-sex-workers/

happy“This is a historic day for Amnesty International. It was not a decision that was reached easily or quickly and we thank all our members from around the world, as well as all the many groups we consulted, for their important contribution to this debate. They have helped us reach an important decision that will shape this area of our human rights work going forward,” said Salil Shetty.

Læs mere her ved Yahoo news her, CNN her,  The Telegraph her, eller se videoen fra AI på Youtube her.

Det er en god dag for menneskerettigheder og sexarbejdere verden over!

Sexindustrien er uundgåelig

Eftersom mænds behov for sex, eller for seksuelle oplevelser, faktuelt og beviseligt er dobbelt så stort som kvindens, er sexindustrien en uundgåelighed. Det seksuelle ikke-kommercielle udbud som kvinder naturligt har lyst til at levere, dækker kun halvdelen af den efterspørgsel der er fra mændenes side. Og der er intet der tyder på, at denne efterspørgsel bliver mindre.

demonstrationDerfor vil der altid være plads til et kommercielt seksuelt marked, hvor kvinder, såvel som mænd, stiller seksuelle ydelser til rådighed. Man kan så lægge en sådan industri moralsk for had, eller man kan forsøge at gribe ind med lovgivning, men loven om udbud og efterspørgsel forbliver uændret. Derfor vil man aldrig kunne komme sexindustrien til livs, og derfor er en afkriminalisering af sexindustrien den eneste måde man varigt kan skabe bedre forhold for sexarbejderne på.

Det er blot en af mange interessante overvejelser, man kan finde i Dr Catherine Hakim’s seneste udgivelse, Supply and Desire: Sexuality and the Sex Industry in the 21st Century.

Prostitution på dagsordenen i Amnesty International

aiI lighed med mange andre kvinde- og menneske- rettighedsorganisationer, er Amnesty International måske på vej til at anbefale afkriminalisering af prostitution. Dette fordi forbud mod prostitution giver ringere forhold for sexarbejderne, og krænker både sexarbejdernes og købernes fundamentale menneskerettigheder. Sexarbejderne har med andre ord ret til at sælge sex, hvis de vil, og køberne har ret til at købe denne ydelse, så længe den udbydes frivilligt.

Læs mere i New York Times lige her.

Læs om god grunde til at støtte lovliggørelse i NewStatesman lige her.

Læs om hvilke grupper og organisationer der støtter lovliggørelse her.

Læs forslaget fra AI, med begrundelse, lige her.